Český hudební slovník osob a institucí

Tyr, Václav

(Thier)
Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 7.8.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.9.1970

Tyr, Václav (do roku 1948 Thier), vojenský kapelník a skladatel, narozen 7. 8. 1902, Chotěboř, zemřel 4. 9. 1970, Kolín.

Během gymnaziálních studií bral soukromé lekce hry na klavír, později se učil hrát na housle u regenschoriho Františka Chutného a Roberta Hasslingera a na violoncello v Kutné Hoře u Josefa Mačenky. V šestnácti letech založil na gymnáziu studentský pěvecký sbor a orchestr. Roku 1921 přišel na pražskou konzervatoř, kde studoval kompozici u Josefa Bohuslava Foerstra, Jaroslava Křičky a Rudolfa Karla a dirigování u Václava Talicha. V kompozici pokračoval na mistrovské škole opět u Josefa Bohuslava Foerstra (1925–27). Základní vojenskou službu absolvoval u československého pěšího pluku 28 v Praze (1926), u nějž hrál na violu a trubku Es. Posléze nastoupil jako rotmistr instruktor na Vojenské hudební škole v Praze (1929–31), kde byl záhy povýšen na poručíka kapelníka. Pak působil v kapelnické funkci u pěších pluků 33 v Chebu (1931–33), 35 v Plzni (1933–35) a 5 v Praze (1935–39). Před obsazením Československa krátce velel Vojenské hudební škole. Za okupace působil jako kapelník hudby 1. praporu vládního vojska v Praze, po osvobození byl v téže funkci činný u hudby pěšího pluku 30 v Liberci (v roce 1947 přejmenovaného na pěší pluk 36). Po zrušení plukovní hudby roku 1949 odešel do zálohy a stal se kapelníkem dechového souboru Sokola v Liberci, později stál v čele železničářské hudby Československých státních drah tamtéž (do roku 1961). S orchestrem získal v krajském kole soutěže Lidové umělecké tvořivosti první cenu, na celostátním festivalu v Brně 1953 skončil soubor jako druhý. Koncem roku 1955 se stal kapelníkem Kmochovy dechové hudby Kolín, vyučoval hru na dechové nástroje na zdejší lidové škole umění a řídil amatérský orchestr Kolínské filharmonie (s ním provedl například Symfonii č. 8, “Nedokončenou” Franze Schuberta). V období 1961–65 byl vězněn pro údajné hospodářské delikty, ale následně v roce 1969 byl plně rehabilitován. Šlo o jednoho z nejlepších vojenských kapelníků své doby. Je autorem drobných skladeb pro klavír, písní, sborů, či klavírního tria, vše existuje pouze v rukopise.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Hudební zpravodaj 1934.
Chotěbořské echo (18. 6. 1996, s. 14).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Písemná informace dcery Věry Munzarové (4. 1. 2002).
Osobní informace Borise Masopusta (1999, 2000 a 2001).

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 21.7.2009