Český hudební slovník osob a institucí

Novotný, Karel 1)

(Norbert, Karl)
Charakteristika: Basista

Datum narození/zahájení aktivity: 3.10.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.8.1936

Novotný, Karel 1) (umělecké jméno Karl Norbert), operní basista, narozen 3. 10. 1893, Praha, zemřel 7. 8. 1936, Salzburg.
 
Syn Augustina Novotného, tajemníka Národního divadla. Studoval v Praze reálné gymnázium, zpěvu se učil u Konrada Wallersteina. Sólista Německého divadla v Pra­ze (1914–20), kde přijal trvale umělecké jmé­no Karl Norbert, poté význačný člen Státní opery ve Vídni. Interpret velkých buffových partií, pohostinsky vystupoval také na českých jevištích.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006