Český hudební slovník osob a institucí

Jandík, Jaroslav

Charakteristika: Sbormistr a hudební kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 2.8.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.7.1927

Jandík, Jaroslav, sbormistr a hudební kritik, narozen 2. 8. 1893, Praha, zemřel 4. 7. 1927, tamtéž.

 

Povoláním právník, působil krátce jako úředník politické správy, poté pracoval na ministerstvu školství a národní osvěty, kromě toho byl také vzdělaným a nadaným hudebníkem. Základy hudebního vzdělání získal u svého strýce Karla Ferdinanda Rudla a Ondřeje Horníka, klavír studoval u Rudolfa Chmeličky a Adolfa Mikeše. Od roku 1912 vedl žižkovský sbor Ratolest, v roce 1914 se stal sbormistrem Slavoje a v letech 1918–22 působil obzvláště úspěšně jako sbormistr pražského sboru Typografie. Mimo to zastával přechodně post ředitele kůru na Žižkově a místo varhaníka karlínské synagogy, v letech 1921–24 vyučoval občanskou nauku na pražské konzervatoři. Otakar Ostrčil se jej v roce 1916 pokusil získat pro nastudování některých oper ve Vinohradském divadle. Psal do Českého slova a do Listů hudební matice.


Literatura:

PHSN.

ČSHS.

 

Pavlína Radochová


Datum poslední změny: 7.9.2011