Český hudební slovník osob a institucí

Dolenský, Jaromír

Charakteristika: Hudební nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 10.11.1884
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.7.1954

Dolenský, Jaromír, hudební naklada­tel, narozen 10. 11. 1884, Kovánec (u Mladé Boleslavi), zemřel 30. 7. 1954, Praha.

V Pardubicích se vyučil typografem, během první světové války u vojenské hudby posádkového pluku 18, pak kapelníkem pražského Sokola (do 1928). Založil v Praze vlastní tiskárnu (1920), kde vydával a redigoval časopis Hudeb­ní zpravodaj (1932–41), Kapesní kalendář kapelniciva a hudebnictva československého (1927) a Ka­pesní kalendář časopisu Hudební zpravodaj (1932–1938).

Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006