Český hudební slovník osob a institucí

Burda, Antonín

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 5.6.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum úmrtí neznámé

Burda, Antonín, hudební spisovatel, narozen 5. 6. 1902, Uherské Hradiště, zemřel (?).

Vystudoval gymnázium ve svém rodišti, kde roku 1922 maturoval. Poté studoval na Karlově univerzitě v Praze matematiku a fyziku (192226). Do roku 1931 byl stenografem Národních listů, působil jako redaktor Národní politiky. V letech 1945–50 pracoval v redakci Svobodných novin, potom v nakladatelství ČSAV. Byla mu uznána jeho disertace z hudební vědy na Karlově univerzitě (uložena v archivu Karlovy univerzity) a roku 1947 vykonal hlavní rigorózní zkoušky. Zabýval se teorií tvoření tónu, v rukopise Kantiléna a jak k ní dospět dokazuje součinnost prsního a hlavového rejstříku, které splynou v rejstřík jediný. V hudební skladbě byl v letech 1942–43 soukromým žákem Vítězslava Nováka. Je autorem několika skladeb, úprav lidových písní apod. Překládal též z angličtiny a němčiny.


Dílo:

I. Dílo literární

Monografie

Clavis ad thesaurum magnae artis musicae Tomáše Balthasara Janovky z 1701 (disertace, KU Praha).

II. Dílo hudební

Missa in honorem scti Venceslai pro smíšený sbor a varhany.

Literatura:

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 24.1.2012