Český hudební slovník osob a institucí

Léblová, Eva

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 7.12.1929

Léblová, Eva, muzikoložka, narozena 7. 12. 1929, Praha.
 
Dcera PhDr. Václava Crhy, po dvou letech měšťanské školy a Vyšší dívčí škole (1943–45) studovala na reálném gymnáziu v Praze 2 (1945–49), poté absolvovala tříleté studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1952, aprobace čeština–hudební výchova pro 2. stupeň základní školy). Hudební vědu studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1949–53, u Mirka Očadlíka, Antonína Sychry a dalších) nejprve jako třetí obor, studium pak uzavřela diplomovou prací Jan Nepomuk Škroup a jeho opera Švédové v Praze (promovaná historička). Roku 1952 uzavřela sňatek s muzikologem Vladimírem Léblem, jejich synem byl divadelní režisér Petr Lébl.  
Pracovala nejdříve v družině mládeže, pak tři desetiletí (1960–90) v Supraphonu (SHV) nejdříve jako programová pracovnice Výstavní síně Divadla hudby (připravila nebo organizovala přes tisícovku hudebně výchovných koncertů a besed, výstavy), posléze jako hudební dramaturg tohoto divadla. Spolupracovala s Československým rozhlasem, dlouhodobě s Divadelním ústavem, v letech 1992–2004 s Muzeem české hudby (Muzeum Antonína Dvořáka) na projektu mezinárodní dvořákovské databáze pramenů a literatury. Externě pracuje na kartotéce pro sekretariát festivalu Pražské jaro.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Miscellanea musicologica 2, 1957, s. 37.
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 4.7.2008