Český hudební slovník osob a institucí

Operní libreta B. Smetany

Charakteristika: Sbírka kritických vydání libret

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1918
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1951

Operní libreta B. Smetany, sbírka kritických vydání libret Smetanových oper.
 
Sbírka vycházela od roku 1918 v šesti svazcích:  1. Karel Sabina: Braniboři v Čechách (1918); 2. týž: Prodaná nevěsta (1930); 3. Eliška Krásnohorská: Hubička (1942); 4. táž: Čertova stěna (1946); 5. Josef Wenzig, Ervín Špindler: Dalibor (1944); 6. tíž: Libuše (1951). Číslo 1 a 2 připravil Zdeněk Nejedlý; 3 a 4 Mirko Očadlík, 5 a 6 Josef Bartoš.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006