Český hudební slovník osob a institucí

Abersbach, Jan Jiří

(Apersbach; Aberspach)
Charakteristika: Skladatel

Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum narození a úmrtí neznámé, 17. století

Abersbach Jan Jiří (psán též Apersbach; Aberspach), skladatel, narozen v Bruntále.

V Olomouci studoval filozofii (1667), byl knězem. Autor chrámových skladeb, jeho ofertorium z roku 1673 je v Kroměříži (tato skladba rovněž v archívu oseckého kláštera v Národním muzeu).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži, 1/2. (Zvláštní příloha k časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci XL, 1928 a XLII, 1929, s. 94).
Buchner, Alexander: Hudební sbírka Emiliána Troldy (Sborník Národního musea v Praze, svazek VIII-A, Historický č. 1, 1954, s. 15).

Petr Macek
Datum poslední změny: 11.4.2009