Český hudební slovník osob a institucí

Langer, Jan

(Johann; Hanuš)
Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.6.1881
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.12.1944

Langer, Jan (též Johann; Hanuš), vojenský kapelník a skladatel, narozen 3. 6. 1881, Dolní Hynčina (u Šumperka), zemřel 29. 12. 1944, Mohelnice.

Pocházel z kantorské rodiny, hudební základy dostal od svého otce, od čtyř let hrál na klavír. Studoval v Olomouci, nejprve na nižším gymnáziu (1892–96), pak na Nešverově hudební škole a soukromě u Vladimíra Láblera. Roku 1896 vstoupil jako elév k hudbě pěšího pluku 98 posádkami v Olomouci a Josefově (1899). V roce 1904 byl přeložen k hudbě pěšího pluku 93, v níž zastával funkci plukovního bubeníka (od roku 1909) a o rok později získal místo kapelníka. V tomto období si rozšířil hudební kvalifikaci studiem hry na klavír, housle, trubku, křídlovku a klarinet na vídeňské konzervatoři (absolutorium 1908). S 93. pěším plukem vystřídal posádky Olomouc (1907), Krakov (1912) a polský Radom (1915). V období první světové války pobýval na srbské a ruské frontě. Po vzniku republiky byl členem symfonického orchestru (od 1. 2. 1919 do 30. 6. 1920) a dirigentem a učitelem hudby v Krakově. Poté přijal místo kapelníka posádkové hudby Hodonín (ta se později stala posádkovou hudbou Poprad a v roce 1920 hudbou československého pěšího pluku 14). S ní působil v Košicích a Prešově. Roku 1925 byl přeložen k pěšímu pluku 46 do Chomutova, o dva roky později k 39 pluku do Bratislavy, kde provedl s dechovým i symfonickým orchestrem symfonické básně Bedřicha Smetany, Slovanské tance Antonína Dvořáka, symfonickou báseň Pribinov slib Mikuláše Schneidera-Trnavského, skladby Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse a dalších. Komponoval populární skladby, zvláště pochody (například Zo Šariša, Zdar armádě, 93er Lagermarsch, Pochod československého pěšího pluku 14), fantazie ze skladeb českých mistrů, suitu Rumunské písně a tance. Je nositelem několika vyznamenání.


Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Hudební zpravodaj (6, 1937, č. 11).

Kalendář hudebního zpravodaje 1938.

Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreich-Ungarns 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Suppan, Wolfgang: Johann Langer (Österreichische Blasmusik, 3,1987).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Kronika československého pěšího pluku 46, IV, s. 9–10).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 4/30 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 30.3.2009