Český hudební slovník osob a institucí

Vysloužilová, Věra

Charakteristika: Muzikoložka, bohemistka, germanistka, překladatelka a středoškolská profesorka

Datum narození/zahájení aktivity: 10.2.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.10.2016

Vysloužilová, Věra, muzikoložka, bohemistka, germanistka, překladatelka a středoškolská profesorka, narozena 10. února 1927, Pernštejn, zemřela 5. října 2016, Brno.

 

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně studovala český jazyk, hudební vědu a výchovu u Jana Racka a Bohumíra Štědroně, absolvovala v roce 1952. Na vysokou školu se vrátila znovu v letech 1956–62, kdy si stávající vzdělání rozšířila o germanistiku u Leopolda Zatočila. V roce 1981 získala v témže oboru titul PhDr.

Celý život se věnovala pedagogické činnosti a překládání hudební literatury, zejména spisů Wagnerových a Hábových. Do němčiny přeložila Vrchlického text Janáčkovy kantáty Amarus a některých dalších sborových skladeb. Teoreticky se věnovala operní dramaturgii, hudební lexikografii a hudební kritice, zvláště se zajímala o vztah hudby a slova. Byla manželkou muzikologa Jiřího Vysloužila.


Dílo:

Dílo literární

 

Překlady

Andreska, Jiří: Die Salzsteige im Böhmerwald (Praha, Kentaur 11994);

Kurfürst, Pavel: Die Bauernfiedel. Streichinstrumente und Volksmusikanten in der Iglauer Sprachinsel (Marburg, Elwert 1996; přeložila společně s Alenou Soukalovou);

Wagner, Richard: Opera a drama (Praha a Litomyšl, Paseka 12002);

Hába, Alois: Harmonielehre des diatonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems (1942–1943). Theoretischer Teil (Norderstedt, Books on Demand 2007; ed. Jiří Vysloužil a Horst-Peter Hesse).

 

Studie, stati a analýzy (výběr)

(in: Der jüdische Beitrag zur Musikgeschichte Böhmens und Mährens. Bericht. 2. sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium 1992, Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut 1994);

Zum Problem des Librettos zu Leoš Janáčeks Oper Osud (in: Musicologica Brunensia, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada hudebněvědná (H), roč. 56–57, č. 42–43, 2007–2008, Brno, Masarykova univerzita 2009, s. [47]–51).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

SČHK (versologická hesla);

Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters in 8 Bänden. Oper – Operette – Musical – Ballet (München, R. Piper 1986–97);

LdM.

 

Články, recenze (výběr)

Paříž oslavuje Bohuslava Martinů (Opus musicum 22, 1990, č. 8, příloha, s. 5–8);

In memoriam John Cage (Opus musicum 25, 1993, č. 1, s. II–IV);

Salzburk 94 (Opus musicum 26, 1994, č. 8/9, příloha);

Opera du Rhin ve Štrasburku uvádí Janáčka (Opus musicum 26, 1994, č. 7, příloha);

Beethovenův Fidelio a hudba 20. století na Salcburském festivalu 1996 (Opus musicum 28, 1996, č. 5, s. XV–XX);

Wagnerův Bayreuth (Opus musicum 1996, č. 6, s. XXIII–XXVIII);

Bayeruthské Wagnerovy slavnosti 1997 (Opus musicum 30, 1998, č. 1, s. XIII–XVII);

Salcburk 1998: Káťa Kabanová. Mozart a Messiaen – tradice a modernita (Opus musicum 30, 1998, č. 6, s. III–XII);

Co nového v Bayreuthu v roce 1998? (Opus musicum 31, 1999, č. 1, s. 60–62);

Dominanty Salcburského festivalu 1999 (Opus musicum 31, 1999, č. 5, s. 70–76);

Černý Lohengrin na bayreuthském festivalu 1999 (Opus musicum 31, 1999, č. 6, s. 70–76);

Politický Wagner na bayreuthském festivalu 2000 (Opus musicum 32, 2000, č. 5, s. 62–65);

Trójská válka jako téma Salzburského festivalu 2000 (Opus musicum 32, 2000, č. 5, s. 66–70);

Salzburský festival 2002 pod novým vedením (Opus musicum 34, 2002, č. 5, s. 53–56);

A. Dvořák a E. W. Korngold (Opus musicum 36, 2004, č. 5, s. 27–28);

Durch den Traum zum Leben (Opus musicum 36, 2004, č. 5, s. 40).

 

Časopisecké překlady (výběr)

Beimel, Thomas: Svěžest iluze. Úvahy k Janáčkovu II. kvartetu (Opus musicum 30, 1998, č. 3, s. 102–113);

Vysloužil, Jiří: Moje hudební rozpomínání (in: Musikologica Brunensia 44, 2009, č. 1–2, Brno, Masarykova univerzita 2009, s. [3], [5]–15).

Literatura:

I. Lexika

HSPK.

 

II. Recenze (výběr)

Drlíková, Eva: Opera a drama (Opus musicum 34, 2002, č. 3, s. 69).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 10.10.2016