Český hudební slovník osob a institucí

Štěpánek, Vladimír

Charakteristika: Hudební vědec, kritik a publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 8.6.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.3.1997

Štěpánek, Vladimír, hudební vědec, kritik a publicista, narozen 8. 6. 1921, Šumburk nad Desnou, zemřel 19. 3. 1997, Praha.

 

Studoval na učitelském ústavu v Chrudimi, maturoval na reálném gymnáziu v Praze. Po maturitě se stal posluchačem hudební vědy na Univerzitě Karlově. Roku 1950 mu byl udělen titul doktor filozofie na základě disertační práce Kosmopolitismus v díle Bohuslava Martinů (Praha 1950). Již během studií pracoval jako redaktor Hudebních rozhledů (1945–49). Od roku 1949 pracoval v diplomatických službách. Nejprve pobýval v letech 1952–53 v Londýně a v letech 1955–56 v Bělehradě. Roku 1956 odjel do Paříže, kde působil jako diplomat a pracovník UNESCO v letech 1956–63 a 1969–83. V rámci svého pařížského pobytu připravil pro francouzský rozhlas několik přednášek zaměřených na českou hudbu. Spolu s Bohumilem Karáskem napsal Stručné dějiny české a slovenské hudby, které vyšly v nakladatelství Orbis v několika světových jazycích (Praha 1964). Psal kritiky do novin a časopisů (Svobodné slovo, Práce), překládal z ruského jazyka. Jako muzikolog byl zaměřen především na oblast česko-ruských vztahů v 19. století, z tohoto zájmu vyšla např. monografie Pražské návštěvy P. I. Čajkovského (Praha 1952). Středem jeho zájmu byla též frankofonní kultura. Známá je např. publikace s názvem Francouzská moderní hudba (Praha 1967). Pracoval na projektu světových dějin hudby. Zasloužil se o propagaci české hudební kultury ve Francii.


Literatura:

ČSHS.

Tomeš, Josef: Český biografický slovník XX. století (Praha 1999).

 

Jitka Bařinková


Datum poslední změny: 31.1.2012