Český hudební slovník osob a institucí

Blažek, Vlastimil

Charakteristika: Hudební archivář, kritik, klavírista, sbormistr a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 23.11.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.3.1950

Blažek, Vlastimil, hudební archivář, kritik, klavírista, sbormistr a varhaník, narozen 23. 11. 1878, Brno, zemřel 19. 3. 1950, Praha.

 

Po maturitě na brněnském gymnáziu (1898) pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1898–1903), poté studoval hudební vědu na Filozofické fakultě tamtéž (1904–09). Titul PhDr. získal na hudební vědě Filozofické fakulty Komenského univerzity v Bratislavě (1923). V Brně se soukromě učil hře na varhany u Leoše Janáčka (1906–10) a ve Vídni u Fr. Schrekera (1911–12). Byl archivářem pražské konzervatoře, kde také vyučoval dějiny hudby. Byl členem četných hudebních a archivářských společností, členem komise pro státní zkoušky učitelů hudby, spoluzakladatel a pak jednatel Mozartovy obce. Uspořádal archiv a muzeum na Bertramce, instaloval řadu hudebních výstav. Byl aktivní též jako klavírista, varhaník a sbormistr (Brno, Vídeň, Praha a jinde), spolupracoval na textové části Jiránkových klavírních škol. Vedl četné přednášky, zvláště o staré české hudbě a Mozartovi, psal referáty a články v Národních listech, stati v časopisech Auftakt, Hudební výchově atd. Spolupracoval na dodatcích v OSN. Blažkův badatelský význam spočívá v organizaci hudebního archivu pražské konzervatoře a v činnosti v Mozartovi obci.


Literatura:

Kdy zemřeli...? 1937–1962 (Praha 1962).

ČSHS.

Biografický slovník českých zemí (Praha 2006).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.3.2012