Český hudební slovník osob a institucí

Soharová, Jana

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 26.5.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.10.2003

Soharová, Jana, klavíristka a hudební pedagožka, narozena26. 5. 1931, Uherské Hradiště, zemřela 8. 10. 2003, Uherské Hradiště.

 

Maturovala na gymnáziu v Uherském Hradišti v roce 1950, v roce 1951 vykonala státní zkoušku z klavírní hry na brněnské konzervatoři, kterou absolvovala ve třídě Františka Schäfera (1956). Dále studovala hudební vědu u Jana Racka a Bohumíra Štědroně na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) v letech 1956–61 (diplomová práce Pastorální prvky v díle Václava Jana Tomáška). Studium klavírní hry dokončila na JAMU, rovněž u Františka Schäfera (1960–64). Učila na hudební škole v Gottwaldově v letech 1951–52, na Vyšší hudební škole – konzervatoři v Kroměříži (1952–62). Od října 1962 působila na brněnské konzervatoři jako profesorka klavírní hry a vedoucí klavírního oddělení až do roku 1989. Ve své koncertní činnosti se věnovala hlavně komorní hře.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).

Kučerová, Judita: Štafeta duchovního dědictví. Jana Soharová 26. 5. 1931 Uherské Hradiště – 8. 10. 2003 Uherské Hradiště (Talent, 11, 2003, s. 22).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).

 

Jan Žemla
Datum poslední změny: 12.2.2010