Český hudební slovník osob a institucí

Malacka, Vladimír

Charakteristika: Učitel hudby a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 11.7.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.12.1960

Malacka, Vladimír, učitel hudby a varhaník, narozen 11. 7. 1893, Slavkov u Brna, zemřel 13. 12. 1960, Rosice.
 
Studoval na varhanické škole v Brně u Leoše Janáčka (1911–13, absolutorium, kurs dospělosti 1914). Od roku 1915 varhaník a ředitel kůru v Rosicích, zároveň soukromý učitel hudby (od roku 1932 mu byla úředně povolena hudební škola). Učil na hudební škole v Rosicích (1953–56), od roku 1956 v důchodu. Činný v pěveckém a hudebním sdružení Křížkovský jako sbormistr, dirigent i houslista ve smyčcovém kvartetu. Řada skladeb, většinou chrámové: Česká mše (1919, provedena Rosice, vydal Otakar Pokoj), Modlitba za vlast pro ženský sbor, housle a varhany (1930, Otakar Pokoj), Den slávy (vydal Otakar Pokoj). Úpravy českých lidových písní, koledy, dětské sbory, mužský sbor Kyjov (1918), celkem pět mší (jedna latinská z roku 1957), také Hornický pochod a různé příležitostné skladby.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kundera, Ludvík: Janáčkova varhanická škola (Olomouc 1948).
Věstník pěvecký a hudební 41, 1936, 30.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006