Český hudební slovník osob a institucí

Nollová, Věra

(Růžičková; Věra)
Charakteristika: Muzikoložka a hudební publicistka

Datum narození/zahájení aktivity: 5.9.1931

Nollová, Věra (roz. Růžičková), muzikoložka a hudební publicistka, narozena 5. 9. 1931, Košice.

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze-Vršovicích (1945–50) studovala hudební vědu u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry a národopis (jako vedlejší obor) u Vilém Pražáka a Drahomíry Stránské  (1950–55, promovaný historik) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1959–61 pracovala v hudebně-dramatickém oddělení Divadelního ústavu Ministerstva kultury, 1962–71 byla pracovnicí sekretariátu hudebně–vědecké sekce tehdejšího Svazu československých skladatelů, později (1972–88) v téže funkci v nově ustaveném Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Po odchodu do důchodu (1988) externě spolupracovala s hudebním oddělením Národní knihovny v Praze, od 1995 dosud je archivářkou v Archivu a knihovně pražské konzervatoře. Nollová je  autorkou řady hudebně-popularizačních pořadů pro Československý rozhlas (soustavněji zejména v letech 1963­–76) a příležitostných publicistických příspěvků (profily osobností hudebního života, úvodní texty ke koncertům, recenze, zprávy apod.), mnoha výkladových textů ke koncertům; připravovala četné tiskové a propagační materiály ke koncertům Svazu českých skladatelů (profily osobností, zprávy, programy koncertů apod.), napsala řadu textů pro periodika Hudební rozhledy, Gramorevue, Bulletin Hudebního informačního střediska, Koncertní život a Rytmus.

Dílo:

II. přehlídka nové tvorby pražských skladatelů (úvodní texty k několika premiérám), Praha, 1958);
Sbory Jiřího Dvořáčka (spoluautor Milan Kuna, Lidová tvořivost, roč. IX, 1958);
Soupis české hudebně-dramatické tvorby (spolupráce na publikaci, Divadelní ústav, Praha 1958);
Chvála lesního rohu – Zdeněk Tylšar (Gramorevue, roč. 17, 1981, č. 12);
Ohlédnutí za Vítězslavou Kaprálovou (Rytmus, roč. 199596, č. 1).

Rozhlasové pořady
Hudba k činohrám (1963);
Gustav Mahler o sobě (1965);
Humor a ironie v hudbě (1966);
Z komorní tvorby Dmitrije Šostakoviče (1966);
Gustav Mahler a česká hudba (1968);
K nedožitým sedmdesátinmám Mirko Očadlíka (1974);
Tance procházka staletími (1976);
Osobnost a dílo Ference Liszta (1976).

Literatura:

ČSHS.

Petar Zapletal
Datum poslední změny: 5.9.2005