Český hudební slovník osob a institucí

Album mladých pianistů

Charakteristika: Sbírka původních instruktivních skladeb pro klavír


Album mladých pianistů, sbírka pů­vodních instruktivních skladeb pro klavír.
 
Bylo vy­dáno celkem šest sešitů v nakladatelství Bursík & Kohout v Pra­ze. Obsahovaly 24 drobných skladbiček Josefa J. Piherta, Bohumíra Fialky a dalších.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 13.4.2009