Český hudební slovník osob a institucí

Gregora, Josef

Charakteristika: Hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 25.3.1866
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.10.1938

Gregora, Josef, hudební organizátor, narozen 25. 3. 1866, Písek, zemřel 5. 10. 1938, tamtéž.
 
Syn skladatele a pedagoga Františka Gregory. Hudbě se učil u svého otce. Vystudoval vyšší hospodářskou akademii v Táboře (1885–88). Sbormistr pěveckého sboru Zpěvomil a předseda hudebního odboru Dali­bor v Táboře. Jednatel zpěváckého spolku Otavan v Písku (od 1890), kde zároveň člen filharmonického spolku Smetana (od 1909). Referáty a zprávy v Da­liboru a Tempu i denních listech.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006