Český hudební slovník osob a institucí

Branžovský, Jan

Charakteristika: skladatel, překladatel, herec a dramaturg

Datum narození/zahájení aktivity: 31.3.1790
Datum úmrtí/ukončení aktivity: datum a místo úmrtí není doloženo

Branžovský, Jan, skladatel, překladatel, herec a dramaturg ochotnického divadla, narozen 31. 3. 1790, Třebechovice pod Orebem, zemřel nejspíše po roce 1840, datum a místo úmrtí není doloženo.

 

V mládí studoval v Praze, kde byl patrně vokalistou na některé klášterní škole. Poté, co mu zmutoval hlas, se vrátil do rodiště a pokračoval ve vzdělávání na gymnáziu v Hradci Králové (1807−10) a následně na filozofii v Litomyšli (1811−14). Po studiích se měl stát údajně knězem, ale tato informace není potvrzena, spíše půjde o záměnu s jeho mladším bratrem Václavem. Podle některých zdrojů zřejmě zakotvil jako kantor ve Východních Čechách. Působil jako herec a dramaturg třebechovického ochotnického divadla, pro které překládal texty do češtiny a sám skládal lidové zpěvohry, které s divadlem uváděl v menších městech a vesnicích. Do každé hry zakomponoval árie, dueta či tria a sbory, které rozepisoval pro jednotlivé interprety. Jeho tvorba svědčí i o kontaktech s profesionální hudebně-divadelní scénou. Jeho činnost přispěla k šíření obrozeneckého ducha na českém venkově.


Dílo:

Hudební dílo (výběr):

 

Lidové zpěvohry:

Veselá bída (lidová pijácká zpěvohra s doprovodem orchestru, dvojích houslí, dvou klarinetů, dvou lesních rohů a kontrabasu, vznik asi 1810, její autorství je v PHSN mylně připisované mladšímu bratru Václavovi).

Holoprtské posvícení (hra s doprovodem klavíru, autor textu neznámý, vznik asi 1825−35).

Studentské fiňáry.

Pan Jan Kilián.

Milostpán z Hloupovic.

Rytíř Odalinský aneb Nevinná pomsta vraždy.

 

Překlady:

Honza Kolohnát z Přelouče.

Obelína.

Spiknutí na Kamčatce.

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Jakubcová, Alena a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla (Praha 2007).

 

II. Ostatní

Němeček, Jan: Dvě lidové zpěvohry z doby roboty (Hudební rozhledy 6, 1953, s. 353).

Němeček, Jan: Neznámé lidové zpěvohry J. B. z doby obrozenecké (Hudební rozhledy 11, 1958, s. 274, 327 a 368).

www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=114

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 23.6.2015