Český hudební slovník osob a institucí

Brož, František

Charakteristika: skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 10.4.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.7.1962

Brož, František, skladatel a hudební pedagog, narozen 10. 4. 1896, Praha, zemřel 21. 7. 1962, tamtéž.

 

Od šesti let se učil hře na housle a od osmi let zpíval sólově v chrámovém sboru. Po studiu na reálném gymnáziu (1907–11) a vzdělávání se ve hře na housle u Jindřicha Bastaře na pražské konzervatoři (1911–15) pracoval jako violista ve Vídni. Za války se dostal jako voják do Maďarska, Rumunska, Smyrny a Istanbulu (1915–18). Po návratu do Prahy pokračoval ve studiích – u Josefa Bohuslava Foerstra na pražské konzervatoři (1919–21) a u Vítězslava Nováka na mistrovské škole (1921–24) vystudoval skladbu a u Otakara Ostrčila a Václava Talicha dirigování. Zároveň byl zaměstnán jako sbormistr několika pražských pěveckých spolků (1920–24) a jako violista České filharmonie (1923). Poté se stal ředitelem městské hudební školy v Hranicích na Moravě, kde také učil v letech 1924–39 zpěv na reálném gymnáziu. Vedl zde pěvecký sbor Jurik a založil při něm kvalitní symfonický orchestr. Se sborem podnikl několik zájezdů po různých moravských městech a v letech 1928–29 koncertní turné přes balkánské státy do Istanbulu, kde uvedl mnoho slavných skladeb českých i světových mistrů. Za okupace se vrátil do Prahy, kde učil na hudební škole Unie českých hudebníků z povolání (1940–45), na AMU (1947–50) a na pražské konzervatoři. Byl dirigentem opery Studio (1940–45), kde provedl Rusalku, a Hubičku. Dirigoval v rozhlase a komorní orchestr při České hudební společnosti. Od roku 1955 působil jako profesor skladby na konzervatoři.

Psal převážně komorní díla. Jeho skladby jsou charakteristické technickou jistotou a účinkem na diváka (především skladba Faethon op. 2, 1924) a vyniká v nich zejména kontrapunktické umění a rytmické variace. Mezi jeho nejlepší skladby patří Symfonie op. 22 (1953) nebo Bohatýrská tryzna op. 23 (1954). Složil řadu písní a několik skladeb pro děti. Balet Pokušení sv. Antonína op. 7 byl poctěn cenou České Akademie a proveden v Národním divadle v Moravské Ostravě. Napsal učebnici Generálbas a Continuo (1948).


Dílo:

Dílo hudební:

 

Komorní skladby

Sonáta pro housle a klavír op. 1 (1923, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1955).

Prostá hudba op. 4 pro klavír (1925–26).

Smyčcový kvartet f moll op. 6 (1929).

Klavírní suita op. 9 (1936).

Capriccio pro klavír op. 12 (1936).

Klavírní trio op. 14 (1942).

Dechový kvintet op. 15 (1944).

Suita pro houslové sólo op. 17 (1945).

Jarní sonáta pro violu a klavír op. 18 (1946, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1951).

Capriccio pro klavír (1952).

Fantasie a fuga pro varhany op. 20 (1948, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1956).

Capriccio pro klavír (1956).

Sonáta pro violoncello a klavír op. 25 (1957).

Smyčcový kvartet (1960).

 

Orchestrální skladby

Ouvertura Faëthon op. 2 (1924).

Orchestrální suita op. 10 (1937).

Symfonie op. 22 (1953).

Bohatýrská tryzna, preludium a dvojitá fuga op. 23 (1954).

Chromatické variace pro akordeon a orchestr op. 24 (1956).

 

Písně

Boží zahrada op. 8 (1935, Hudební matice 1938).

Skřivánek, koloraturní árie s orchestrem op. 13 (1939).

Milostné písně s klavírem op. 16 (1945).

Československé lidové písně op. 19 (1947).

 

Sbory

Jarní píseň op. 3a  pro mužský sbor (1924).

Dvě lidové písně op. 3b pro smíšený sbor (1925).

Nálady op. 21 pro dva smíšené sbory (1956).

 

Ostatní

Vigilie, kantáta op. 5 (na slova Otokara Březiny, 1928).

Pokušení sv. Antonína, baletní pantomima op. 7 (1934).

Literatura:

I. Lexika:

ČSHS.

Gardavský, Čeněk a kol. Skladatelé dneška (Praha, 1961).

Slovník českých sbormistrů A–L, část I. (Praha, 1982).

 

II. Ostatní

František Brož (Rytmus, 1935/1936, č. 1, s. 68).

František Brož (Umělec II, 1946, s. 163).

Ladmanová, Milada. Jubileum Františka Brože (Hudební rozhledy 9, 1956, s. 299).

 

Iveta Šedová


Datum poslední změny: 1.7.2015