Český hudební slovník osob a institucí

Sokol-Písecký, Václav

(Falco Piscenus; Venceslaus; Pisecenus)
Charakteristika: Skladatel


Sokol-Písecký, Václav, (psán též Falco Piscenus; Venceslaus; Pisecenus), skladatel, 17. století.
 
Počátkem 17. století působil jako učitel v Sušici a známý je také jako člen pražské univerzity. Jeho sedmihlasá missa parodia na Deus spes nostra obsahuje rukopis AV32 rokycanské děkanské knihovny.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Trolda, Emilián: Kapitoly o české mensurální hudbě (Cyril 59, 1933, 75).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 24.2.2006