Český hudební slovník osob a institucí

Frozinus, Šimon

(Frozuus)
Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1550

Frozinus, Šimon (psán též Frozuus), skladatel 2. poloviny 16. století.
 
Z jeho skladeb se v mensurálním sborníku knihovny děkanství v Rokycanech zachovalo moteto Všemohoucí, věčný Bože, v samého v tě doufám (signatura AV24).

Literatura:

ČSHS.
PHSN.

 
Petr Macek

Datum poslední změny: 15.2.2006