Český hudební slovník osob a institucí

Sluníčko, Jan 1)

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 18.12.1816
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.9.1894

Sluníčko, Jan 1), kantor, narozen 18. 12. 1816, Praha, zemřel 14. 9. 1894, Humpolec.
 
Studoval na pražské varhanické škole (1832–33), byl varhaníkem při České evangelické modlitebně, pak učitelem na evangelické škole v Humpolci (od 1847). Vydal zde první dětský český časopis Včelka (tiskl. J. Ripl, Jihlava) a vydal Funebrálek nový, sbírku evangelických pohřebních zpěvů s nápěvy (Jihlava 1855). Na domě v Humpolci, kde působil, odhalena pamětní deska od socha­ře J. Pelikána (1954).


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s.  231–232, 397).
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 24.2.2006