Český hudební slovník osob a institucí

Ondříček, Stanislav

Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity: 23.8.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.7.1953

Ondříček, Stanislav, houslista, narozen 23. 8. 1885, Praha, zemřel 16. 7. 1953, Praha.
 
Bratr houslisty Františka Ondříčka. Učil se houslím u svého otce Jana Ondříčka a u Ševčíkova žáka A. Macka. Na pražské konzervatoři stu­doval u Otakara Ševčíka v letech 1899–1903) studia nedokončil. Po návratu z Ruska (1922–23) absolvoval mistrovskou školu u Jaroslava Kociana. Po krátkém učitelském půso­bení v Záhřebu (1903) se vrátil do Prahy, vyučoval a koncertoval. Působil na hudebních ústavech v Tbilisi, Kišiněvě a Jaroslavi (1908–20), mezitím krátce v New Yorku (1911). Po návratu do vlasti vyučoval na měst­ských hudebních školách v Pardubicích, Českém Brodě, Nymburku, Praze a nakonec v Kolíně nad Labem, kde naposled veřejně hrál 15. 4. 1953.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006