Český hudební slovník osob a institucí

Bíba, Miroslav

Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 6.11.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.5.1975

Bíba, Miroslav, houslista a skladatel, narozen 6. 11. 1907, Tatiná, zemřel 19. 5. 1975, Praha.
 
Základní hudební vzdělání získal u svého otce, pak na Městské hudební škole v Plzni, kde studoval v letech 1922–29  u Vlastimila Stacha. Státní zkoušku ze hry na housle složil roku 1928, ve školním roce 1929/30 docházel ke Stachovi na soukromé hodiny. Současně s houslemi se věnoval studiu kompozice u Viktora Romana Mosra. Hned po skončení studií začal s pedagogickou praxí. Nejprve rok soukromě v Plzni, pak mezi léty 1931–35 na Komenského ústavu v Košicích. Zároveň vystupoval v košickém rozhlase a stal se členem Slovenského kvarteta. Otevření vlastní hudební školy v Jičíně předcházel krátký pobyt v Mukačevě a Užhorodě. Od roku 1940 byl koncertním mistrem opery v Olomouci, kde založil roku 1941 Český komorní soubor, který provozoval skladby pro různá obsazení. V roce 1945 komorní soubor ukončil svoji činnost a vzniklo Olomoucké smyčcové kvarteto. Bíba vystupoval i sólově, hrál pro brněnský i ostravský rozhlas a komponoval (například úpravy lidových písní, dále Romanci pro klavírní trio, Malou orchestrální suitu, Dětskou modlitbu, pásmo národních písní pro smíšený dětský sbor Ze všech krajů republiky, pohádkový balet Budka, scénickou hudbu, nebo instruktážní skladby).

Literatura:

ČSHS.
 
Ondřej Vaněk
Datum poslední změny: 25.8.2008