Český hudební slovník osob a institucí

Dlouhý, František

Charakteristika: Pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 27.4.1852
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.10.1912

Dlouhý, František, pedagog, narozen 27. 4. 1852, Praha, zemřel 18. 10. 1912, Brno.

Vystudoval nižší reálku v Poličce a polytechnic­ký ústav v Praze (do 1871), učil v Poličce (1872). Suplující učitel (1874) a od 1892 hlavní učitel na učitelském ústavě v Brně (do smrti). Vědecká i literární činnost, redaktor Literárních listů a Vesny. Napsal knihu O historickém vývoji tance a jeho kulturním významě (Praha 1880, František Urbánek). Vydal také skladbu Šumařský trojlístek pro 2 klarinety a fagot.


Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 83).

Petr Macek


Datum poslední změny: 2.2.2006