Český hudební slovník osob a institucí

Božek, František Adolf

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 23.8.1809
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.7.1886

Božek, František Adolf, skladatel, narozen 23. 8. 1809, Praha, zemřel 6. 7. 1886, tamtéž.
 
Technický strojmistr na české technice v Praze, vedle technických zájmů se věnoval také hudbě. Napsal několik skladeb pro klavír (polky, kvapíky, rapsódie, romance), z nichž některé vydal u Hoffmanna a Veita (Praha 1854–1867). Rukopisy skladeb v Národním muzeu a Národní knihovně v Praze.

Literatura:

ČSHS.
PHSN.

Petr Macek

Datum poslední změny: 27.1.2006