Český hudební slovník osob a institucí

Bartoš, Jan 1)

Charakteristika: Dramatik a divadelní historik

Datum narození/zahájení aktivity: 23.2.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.5.1946

Bartoš, Jan 1), dramatik a divadelní his­torik, narozen 23. 2. 1893, Rychnov nad Kněžnou, zemřel 6. 5. 1946, Praha.
 
Bratr hudebního kritika a estetika Josefa Bartoše. Maturoval na klasickém gymnáziu v Praze-Královských Vinohradech (1912), studoval práva na Karlově univerezitě (JUDr.). Úředník inten­dance Národního divadla, jeden ze zakladatelů Dramatické­ho svazu a Dramatického klubu, redigoval Novou scénu, založil a vedl divadelní oddělení Národního muzea. Napsal několik divadelních her a teoretických článků a věnoval se zvláště dějinám založení Národního divadla: ND a jeho budovatelé (Praha 1931), Budo­vání Národního divadla (Legenda a skutečnost; Praha 1934), Legenda o budování Národního divadla a její obhájce (Praha 1935). Významná je kniha Prozatímní divadlo a jeho či­nohra (1937), dílo obdobné (přes metodic­kou odlišnost) práci bratra Josefa Bartoše věnovné opeře Prozatímního divadla.


Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 27.1.2006