Český hudební slovník osob a institucí

Balcárková, Běla

(Dejmková; Syková)
Charakteristika: Koncertní sopranistka

Datum narození/zahájení aktivity: 22.11.1923

Balcárková, Běla (prov. Dejmková, podruhé Syková), koncertní sopranistka, narozena 22. 11. 1923, Šumvald (Olomouc).

Maturovala na reálném gymnáziu  v Brně – Králově Poli v roce 1943. Zároveň s lékařským studiem v Brně (do 1949) studovala u Bohumila Soběs­kého na konzervatoři a na JAMU (absolutorium 1952). Lé­kařka v Brně. Úspěšná koncertní činnost ve stylových pořadech písňových i velkých partiích kantátových. Přeložila a upravila operu Josefa Myslivečka Montezuma, jakož i Haydnovu buffu Lékárník. Ja autorka mnoha písňových překladů.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 27.1.2006