Český hudební slovník osob a institucí

Orschler, Johann Georg

(Orschel; Orsler; Ursler; Orschel; Urschler)
Charakteristika: skladatel, houslista


Orschler, Johann Georg (též Orschel, Urschler), skladatel a houslista, zemřel mezi lety 1767–1800?, Vídeň.

 

O osobnosti Johanna Georga Orschlera není známo příliš mnoho. Pocházel ze slezské Vratislavi, kde získal hudební školení u varhaníka Michaela Kirstena. Později působil ve službách hraběte Františka Ludvíka ze Žerotína, jenž jej vyslal za dalším vzděláním do Vídně, kde Orschler studoval rovněž skladbu u Johanna Josepha Fuxe. V roce 1726 se objevuje v Praze, kde byl na Malé Straně pokřtěn jeho syn. Jedním ze svědků byl Antonín Möser, vynikající fagotista v kapele hraběte Václava Morzina. O jeho působení v Praze však nejsou žádné bližší zprávy. Po smrti jeho ženy v květnu 1727 odešel na Moravu, kde jako hudebník pobýval v Brně a Olomouci u hraběte Jana Matyáše z Thurnu a Vallessassiny (1732), v Holešově u hraběte Františka Antonína z Rottalu a také se stal knížecím kapelníkem na liechtensteinském dvoře ve Valticích. V téže době byly jeho skladby také v hudební sbírce rodu Collaltů v Brtnici. Nakonec zakotvil ve Vídni, kde byl přijat do dvorní kapely.

Z jeho děl jsou známy pouze dvě triové sonáty, uložené ve fondu drážďanské knihovny, z nichž jeden opis pořídil houslista a kapelník drážďanské kapely Johann Georg Pisendel. Virtuosní skladby dávají tušit Orschlerovy kompoziční i hráčské kvality.


Dílo:

Duchovní skladby

Mše a moteto (dle inventáře oseckého kláštera), patrně ztraceno.

 

Komorní skladby

Triová sonáta f moll.

Triová sonáta f moll.

Diskografie:

Musici Da Camera. Hudba Prahy 18. století (Collegium Marianum, Supraphon 2012).

Literatura:

I. Lexika

Walther, Johann Gottfried: Musikalisches Lexicon, oder Musicalische Bibliothec, Lipsko 1732.

Dlabacz.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina (Praha 2010).

Kapsa, Václav: sleevenote k CD Musici Da Camera (Supraphon 2012).

 

Lukáš Michael Vytlačil


Datum poslední změny: 5.5.2016