Český hudební slovník osob a institucí

Beck, Gottfried Josef Antonín

(Peck)
Charakteristika: skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 15.11.1722
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.4.1787

Beck, Gottfried Josef Antonín (psán též Peck), skladatel a pedagog, narozen 15. 11. 1722, Poděbrady, zemřel 8. 4. 1787, Praha.

 

Studoval v Praze filozofii. Poté vstoupil do řádu dominikánů. Podnikl cestu po Itálii, kde byly jeho hlavními působišti Řím a Bologna (1752−55). Po návratu do Prahy se stal profesorem řečtiny a staroslověnštiny na Karlově univerzitě a převorem v dominikánském klášteře svatého Jiljí. Od roku 1775 byl řádovým provinciálem dominikánů. Psal drobné skladby, které se nedochovaly, mimo to složil také symfonii (provedena 1786). 


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz.

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Věstník poděbradský (1904).

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 24.5.2015