Český hudební slovník osob a institucí

Slavík, Antonín 1)

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 11.8.1782
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.12.1853

Slavík Antonín 1), kantor, narozen 11. 8. 1782, Hořovice, z. 4. 12. 1853, tamtéž.
 
Otec houslisty Josefa Slavíka. Hudební vzdělání získal u svého strýce Jana Slavíka, učitele v Brtníku. Kolem roku 1796 navštěvoval učitelskou přípravku v Březnici a zdokonalil se u P. Navigia Šafaříka. Od roku 1800 působil jako podučitel v Jincích, kde byl činný také jako varhaník a houslista. Z podnětu hraběte Rudolfa z Vrbna studoval na čekatelském jednoročním kursu ve Vídni, stal se učitelem v Jincích (1803) a znovu v Hořovicích (od 1815). Vy­nikající hudebník, který hrál na několik nástrojů, zvláště na varhany, housle a violoncello, také koncertoval. Dobrý zpěvák a skladatel. Napsal Fugu pro varhany na téma z Mozartova Requiem (Tuba mirum) a řadu školních a kostelních písní.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Dalibor 2, 1859, s. 249.
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 231).
Klíma, Stanislav: Josef Slavík (Praha 1958, s. 7 ad.).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 24.2.2006