Český hudební slovník osob a institucí

Ječmínek, Bohumír

Charakteristika: Pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 16.7.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum úmrtí neznámé

Ječmínek, Bohumír, pedagog a skladatel, narozen 16. 7. 1905, Ostrava, zemřel (?).

 

Gymnázium vystudoval v Prostějově, soukromě navštěvoval hodiny klavíru a skladby u Ludvíka Kundery a Viléma Petrželky v Brně v letech 1926 až 1929. Sám poté vyučoval hře na klavír nejprve v Prostějově, od roku 1935 v Rýmařově a později i v Bruntále. Věnoval se i skladatelské činnosti, jeho tvorba zahrnuje zvláště hudbu tanečního a zábavního charakteru, dále instruktivní skladby pro klavír a různé pochody. V padesátých letech se stal členem Svazu československých skladatelů a angažoval se v činnosti brněnské pobočky Svazu.


Dílo:

Dílo hudební

 

Perutě lásky (opereta – premiéra 9. 4. 1939 v Prostějově);

Uprchlé štěstí (opereta – premiéra 25. 2. 1941 v Prostějově);

Kantáta o hornících (1950);

Dva české tance (provedeny na přehrávkovém večeru v Olomouci r. 1950).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&;id=25291

 

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 26.1.2012