Český hudební slovník osob a institucí

Vozka, Josef

(Voska; Vozska)
Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 22.4.1870
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.12.1943

Vozka, Josef (též Voska; Vozska), vojenský kapelník, narozen 22. 4. 1870, Kladno, zemřel 18. 12. 1943, Praha.

 

Otec pianisty a dirigenta Adolfa Vosky. Absolvoval obecnou a měšťanskou školu. Od pěti let navštěvoval soukromou hudební školu v Kladně. Roku 1885 vstoupil jako elév k hudbě pěšího pluku 65 ve Vídni. V roce 1889 byl přeložen k pěšímu pluku 102 v Praze, po třech letech k námořnictvu do Puly, kde zastával funkci šikovatele (od 1894) a později plukovního tambora (od 1907). Po skončení první světové války byl jmenován kapelníkem posádkové hudby Kladno, která byla v roce 1919 přeložena do Zvolena, Lučence, Bánské Bystrice a Užhorodu. Zde se stala hudbou 36. pěšího pluku. V letech 1920–27 se v Užhorodu zasloužil o šíření české hudby. V roce 1927 odešel do výslužby a od roku 1938 žil v Praze.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Nitka, Tom: O námořní hudbě v Pule a jinde (Moře Slovanům, Praha 1935, s. 22).

Informace Miroslava Kelemana (Chrást, 16. 5. 1998).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (Conduite Grundbuchheft – Prvopis kvalifikační listiny).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 17.8.2009