Český hudební slovník osob a institucí

Faulhaber, Emanuel Johann

Charakteristika: Výrobce dřevěných dechových nástrojů a klavírů

Datum narození/zahájení aktivity: 5.9.1761
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.12.1835

Faulhaber, Emanuel Johann, výrobce dřevěných dechových nástrojů a klavírů, narozen 5. 9. 1761, Vilémov u Haber, zemřel 9. 12. 1835, Louny.

Původně byl učitelem v Kolči, později v Lounech. V roce 1791 se stal ředitelem kůru v Lounech. Skladatel, virtuóz na klarinet a na grumle. Za pobytu v Drážďanech se naučil nástrojařství. V Lounech pak stavěl klarinety a klavíry, dva signované klarinety a dva kladívkové klavíry jsou dnes součástí sbírky Oblastního muzea v Lounech.


Literatura:

Dlabacz.

ČSHS.

Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 227).

Čížek, Bohuslav: Historické klavíry v Čechách a na Moravě II (Praha 2015).


 
Pavel Kurfürst


Datum poslední změny: 14.3.2016