Český hudební slovník osob a institucí

Hůlka, Karel

(Karel Thomas Hulka)
Charakteristika: Hudební vědec

Datum narození/zahájení aktivity: 21.12.1853
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.5.1929

Hůlka, Karel (Karel Thomas Hulka), hudební vědec, narozen 21. 12. 1853, Lány (okr. Rakovník), zemřel 12. 5. 1929, Rakovník.

 

Podle matriky Karel Thomas Hulka. Studoval učitelský ústav v Praze (mat. 1876, aprobační zkoušky pro školy obecné v Praze 1879, měšťanské v Příbrami 1888). Byl učitelem ve Velkém Újezdě a v Rakovníku, poté ředitelem měšťanské školy v Kněževsi a znovu v Rakovníku. Byl činný jako kritik, psal rozbory k historickým koncertům. Člen redakční rady časopisu Dalibor. Za zásluhy o šíření znalostí o starší české hudbě byl jmenován konservátorem hudebních památek v Čechách. Autor mnoha publikací a odborných textů.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 21.9.2012