Český hudební slovník osob a institucí

Topinka, Vladimír

Charakteristika: Klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 17.9.1932

Topinka, Vladimír, klavírista a pedagog, narozen 17. 9. 1932, Praha.

Od roku 1937 byl soukromým žákem Viléma Kurze, Františka Maxiana a Drahomíra Tomana. Po maturitě na gymnáziu Jana Nerudy v Praze (1943–1951) studoval na AMU u Františka Maxiana (1951–55); absolvoval koncertem ze skladeb Fryderyka Chopina (vč. Koncertu e moll). V témže roce (1955) byl účastníkem chopinovské soutěže ve Varšavě, kde pak na základě uděleného stipendia v letech 1956–58 studoval u Zbigniewa Drzewieczkého. Vystoupil sólově i s orchestry na koncertech v několika polských městech (Poznaň, Krakov, Varšava, Olštýn, Želazowa Wola). Jako pedagog působil na Vzorové škole v Praze 1 (1955–56 a 1958–60), na Vysoké hudební škole v Tiraně v Albánii (1960–61), na pražské konzervatoři (1961–97) a na Reálném gymnáziu v Praze (1996–2001). Vedle mnoha skladeb pro sólový klavír obsáhl ve svém repertoáru, orientovaném především na díla romantiků, Koncert d moll a Koncert c moll Wolfganga Amadea Mozarta, Koncert e moll Fryderyka Chopina, Koncert a moll Edvarda Griega a Symfonické variace Césara Francka. Topinka byl vyhledávaným komorním hráčem a doprovazečem sólistů. S violoncellistou Alexandrem Večtomovem uvedl v roce 1959 ve světové premiéře Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír (H 378) Bohuslava Martinů. S Večtomovem také nahrál pro firmu Supraphon mimo jiné skladby Fryderyka Chopina (Sonata g moll), Franze Schuberta (Sonata arpeggione), Igora Stravinského (Italská suita) a dalších.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Ps: Klavírní večer Vladimíra Topinky  (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 21, s. 901).
Rauch, František: Recital Vladimíra Topinky. (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 2, s. 80).
jk: Vladimír Topinka. patří k mladé generaci...  (Hudební rozhledy 16, 1965, č. 3, s. 118).

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 16.12.2008