Český hudební slovník osob a institucí

Dolanský, Ladislav

Charakteristika: Hudební spisovatel, filolog a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 28.11.1857
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.7.1910

Dolanský, Ladislav, hudební spisovatel, filolog a organizátor, narozen 28. 11. 1857, Mladá Boleslav, zemřel 17. 7. 1910, Plzeň.

 

Patřil k zakladatelům české fonetiky. Studoval v Praze akademické gymnázium (1868–76), filozofickou fakultu (1876–81) a varhanickou školu (1876–78) tamtéž. Byl profesorem na reálném gymnáziu v Praze (1879–1904) a ředitelem reálného gymnázia v Plzni (1904–10). Patřil k horlivým vyznavačům a propagátorům díla Bedřicha Smetany. Byl hudebním referentem Dalibora (1886 až 1900), Českých novin (1881), Ruchu (1883–85) a Obzoru liter. a um. (1899). Studoval Smetanovy deníky (1901) a částečně je otiskl ve studii B. Smetana v letech studentských (Naše doba 1903). Uspořádal Smetanovu hudební pozůstalost. Je autorem mnoha odborných textů v hudebních a kulturních časopisech. Jeho práce se zaměřily zvláště na výzkum hudebních vlastností mluvy.

 


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 1.3.2012