Český hudební slovník osob a institucí

Svobodová, Marie

(Herrmannová)
Charakteristika: Hudební vědkyně

Datum narození/zahájení aktivity: 4.5.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.2.1995

Svobodová, Marie (roz. Hermannová), hudební vědkyně, narozena 4. 5. 1908, Pardubice, zemřela 24. 2. 1995.

 

Po maturitě na dívčím reálném gymnáziu v Pardubicích (1927) studovala hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1927–33), titul PhDr. získala na základě disertační práce Klavírní tvorba Josefa Suka (1933). Byla činná též jako praktická hudebnice. V roce 1931 vykonala státní zkoušku z klavíru a v roce 1935 pak ze sborového zpěvu. Působila nejprve jako úřednice v Národní a Univerzitní knihovně v Praze a následně se zde stala vedoucí hudebního oddělení.

Přispívala svými texty do odborných periodik a je autorkou hesel v ČSHS (1963 a 1965).


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 6.8.2010