Český hudební slovník osob a institucí

Dlouhý, Jaromír

Charakteristika: Hudební skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 7.1.1929

Dlouhý, Jaromír, skladatel, narozen 7. 1. 1929, Brno.
 
Studoval Masarykovu univerzitu v Brně (1948–52), kde získal titul PhDr. V kompozici se vzdělával soukromě u Miloše Vignatiho v Přerově (1945–47), u Tibora Freša v Bratislavě (1954) a u Hannse Jelinka ve Vídni (1963–64). V letech 1954–60 byl zaměstnán v Československém rozhlase Bratislava, poté působil jako svobodný umělec (1961–85). V letech 1985–91 pracoval ve Svazu československých skladatelů a koncertních umělců, poté v hudebním nakladatelství Editio Moravia, jehož byl v roce 1991 spoluzakladatelem. Od roku 1998 je v důchodu, ale zároveň působí jako generální intendant Festivalu Janáček a Luhačovice, který založil v roce 1992. Je autorem více než tří set orchestrálních, komorních a scénických skladeb. Byl vyznamenán Cenou Svazu československých skladatelů a koncertních umělců. Rukopisy jeho skladeb jsou uloženy v archivu Slovenského rozhlasu v Bratislavě a Českého rozhlasu v Brně a v Praze.

Dílo:

Hudební dílo (výběr)
 
Concerto grosso pro dva orchestry;
Hluboko v srdci – cyklus písní na slova Ivana Mojíka (2001);
1. smyčcový kvartet;
2. smyčcový kvartet;
Ballabile – pro klarinet a smyčcové kvarteto.
 
Petr Ch. Kalina
Datum poslední změny: 2.11.2007