Český hudební slovník osob a institucí

Appé, August

(Appelmann)
Charakteristika: Učitel zpěvu

Datum narození/zahájení aktivity: 16.4.1821
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.5.1900

Appé, August (vl. jm. Appelmann), učitel zpěvu, narozen 16. 4. 1821, Praha, zemřel 27. 5. 1900, tamtéž.
 
Od roku 1845 zpěvák u různých divadel v zahraničí, v roce 1859 pak založil v Praze pěveckou školu, která měla značný význam.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).

ČSHS.
 

II. Ostatní
Zbořilová, Anna: Pražské pěvecké školy 19. století (Praha, disertace KU 1932, rukopis).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 26.1.2006