Český hudební slovník osob a institucí

Vyskočil, Jan Kapistrán

(Augustin)
Charakteristika: Filozof, historik, autor textů o hudbě

Datum narození/zahájení aktivity: 27.8.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.2.1956

Vyskočil Jan Kapistrán (Augustin), filozof, historik, autor textů o hudbě, narozen 27. 8. 1886, Potoupky (u Kroměříže), zemřel 9. 2. 1956, Praha.

Byl profesorem církevních dějin na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde zastával také funkci děkana Ve františkánském řádu dosáhl hodnosti provinciála českomoravské provincie se sídlem v konventu u Panny Marie Sněžné v Praze. Od dubna 1950 byl v internaci v Želivě. Zabýval se postavou Anežky Přemyslovny a osobností prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Jako historik filozofie se zajímal především o filozofii Dunse Scota. Z textů o hudbě jsou nejvýznamnější studie, které vycházely v letech 1943–48 v Českém lidu pod názvem K dějinám františkánskěho církevního zpěvu a hudby (Český lid 1943 až 1948).


Dílo:

Dílo literární (výběr)

Johannes Duns Scotus (Praha 1926);

Sv. František [k 700. výročí jeho blažené smrti] (Praha 1926);

Věda a filosofie, jejich podstata a vzájemný poměr (Praha 1927);

Blahoslavená Anežka Česká (Praha 1933);

Arnošt z Pardubic a jeho doba (Praha 1947).

Literatura:

ČSHS.

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.11.2012