Český hudební slovník osob a institucí

Dragoun, Josef Antonín

Charakteristika: Kantor a skladatel


Dragoun, Josef Antonín, kantor a skladatel druhé poloviny 18. století.

Působil v Uhříněvsi u Prahy. Jeho chrámové skladby byly oblíbené na českém venkově, některé zachovány na kůru kostela u Alžbětinek v Praze na Slupi.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006