Český hudební slovník osob a institucí

Martínek, František

Charakteristika: Sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 22.9.1859
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.11.1898

Martínek, František, sbormistr, narozen 22. 9. 1859, Skrbeň (u Olomouce), zemřel 9. 11. 1898, Přerov.
 
Působil jako gymnaziální profesor v Olomouci, kde zároveň sbormistrem Žerotína (1885–88, 1892), a v Přerově (1893–98), kde řídil pěvecký spolek Přerub. V Olomouci provedl Dvořá­kovu Svatou Ludmilu (1885), nastudoval or­chestrální part kantáty Hymnus andělů od svého švagra Josefa Bohuslava Foerstera (1889) a ujal se nastudování Dvořákova Requiem (1892), jež řídil sám skladatel. V Přerově pořádal zvláštní koncert na oslavu Karla Bendla (1897).

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Sborník českých sbormistrů, díl II, M–Ž (Praha 1982).
 
II. Ostatní
Památník Žerotína 1930 a 1950.
70 let Přerubu v Přerově (Přerov 1932).
Tempo 9, 1930, s. 133.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006