Český hudební slovník osob a institucí

Hájek, Emil

Charakteristika: Klavírista, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.3.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.3.1974

Hájek, Emil, klavírista, hudební pedagog a skladatel, narozen 3. 3. 1886, Hradec Králové, zemřel 17. 3. 1974, Bělehrad (Srbsko).

 

Studoval na varhanním oddělení pražské konzervatoře u Josefa Jiránka (1899–1902), v kompozici byl žákem Antonína Dvořáka (1901–02). Spolu se svým bratrem, uznávaným houslistou Jaroslavem Hájkem, absolvoval četné koncertní cesty (1902–04). Působil jako ředitel kůru u sv. Havla v Praze (1904–08). Svou klavírní hru dále zdokonaloval v Berlíně u Konrada Ansorga (1908–09). Po tomto studiu se stal profesorem klavírní a orchestrální hry na hudebním učilišti v ruském Saratově (1909–21, hudební učiliště změněno na konzervatoř v roce 1912), po říjnové revoluci se stal vicerektorem (1917–18) a nakonec byl jmenován rektorem ústavu (1918–21). Po návratu do vlasti spolupracoval jako korepetitor s Janem Kubelíkem (1923–28). V následujícím období natrvalo přesídlil do Bělehradu. Získal místo ředitele Hudební školy Kornelije Stankoviče v Bělehradě. Od založení hudební akademie (1937) byl profesorem klavírní hry a později ředitelem klavírního oddělení této instituce. V roce 1945 byl jmenován řádným profesorem tohoto ústavu. Často vystupoval jako koncertní klavírista, jeho repertoár obsahoval převážně díla Ludwiga van Beethovena. Byl uznávaným klavírním pedagogem, věnoval se též kompozici např. Suita pro orchestr, etudy pro klavír. Redigoval řadu instruktivních děl pro klavír, spolupracoval s různými hudebními periodiky.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Ribnikarova, Jara: Dítě z Hradce (Hradec Králové 1988).

 

Tomáš Přibyl


Datum poslední změny: 27.9.2010