Český hudební slovník osob a institucí

Gardavský, Čeněk

Charakteristika: muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 20.11.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.6.1978

Gardavský, Čeněk, muzikolog, narozen 20. 11. 1910, Kroměříž, zemřel 11. 6. 1978, Praha.

 

Studoval na reálném gymnáziu v Kroměříži (maturita 1928), na brněnské konzervatoři pak hru na varhany a dirigování (1929–33), na brněnské univerzitě absolvoval hudební vědu  u Vladimíra Helferta (PhDr. 1937, disertační práce: Damasus Brosmann a Scto Hieronymo).Stal se tajemníkem Státního ústavu pro lidovou píseň a knihovníkem hudebně vědného semináře (1937–39), poté zvukovým režisérem (od prosince 1939) a programovým referentem hudebního oddělení rozhlasu v Brně (od září 1940), kde pak vedoucí hudebního odboru (1945). Učil také na soukromé pedagogické akademii (1937–39), vykonal státní zkoušky z hudby (1937–39) pro střední školy a učitelské ústavy a byl členem zkušební komise pro učitele hudby (1944–45). Po roce 1945 přešel do Prahy, pracoval v hudebním oddělení ministerstva školství a osvěty (od ledna 1946), kde byl později i vedoucím. Zásadní je jeho kolektivní práce Skladatelé dneška (Praha 1961). Zpracoval řadu hesel pro Pazdírkův hudební slovník naučný (šifra Č. G.). Byl aktivně činný jako klavírista, cembalista a varhaník. Autor drobných skladeb a úprav lidových písní.


Dílo:

Literární dílo (výběr)

Bibliografie (Musikologie, 1, 1938).

Chrámově a varhanní skladby Leoše Janáčka (Musikologie 3, 1955).

Mozartovy opery v Praze (Opera Annual, London 1955).

Česká varhanní tvorba I, II. (předmluvy, Praha 1954 a 1956).

Skladatelé dneška (Praha 1961).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941, s. 54).

Hudební rozhledy 13, 1960, s. 909.

Hudební rozhledy 31, 1978, strana 366.

 

Petr Macek


Datum poslední změny: 11.5.2014