Český hudební slovník osob a institucí

Bachtík, Ferdinand

Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 12.3.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.7.1957

Bachtík, Ferdinand, hudební pedagog, narozen 12. 3. 1865, Jesenný (okr. Semily), zemřel 29. 7. 1957, Praha.

 

Maturoval na učitelském ústavu v Jičíně (1884), poté byl učitelem hudební výchovy na učitelském ústavu v Mnichově Hradišti a v Praze. Působil jako sbormistr Kroužku pražského Hlaholu (1896 až 1950). Jako učitel hudební výchovy dbal na správně a důkladné teoretické vzdělání učitelů. Je autorem řady textů a učebnic. Byl činný též jako sbormistra a skladatel.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 3.5.2013