Český hudební slovník osob a institucí

Görbig, Antonín

(Gerbig; Gerbich; Gärbig; Görbich)
Charakteristika: Skladatel a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: datum narození neznámé
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.3.1737

Görbig, Antonín (psán též Gerbig; Gerbich; Gärbig; Görbich), skladatel a varhaník, narozen: datum neznámé, Most, zemřel 2. 3. 1737, Pohořelec (Praha).

Narodil se koncem 17. stol. v Mostě, přesné datum ani rok ovšem nejsou známy. Görbig vystudoval práva, později se stal varhaníkem v pražské Loretě. Od 24. 7. 1717 byl gambistou u sv. Víta, po smrti kapelníka Krištofa Gayera (1734) nastoupil na jeho místo a zastával funkci do konce svého života. Od roku 1723 žil na Strahově a byl varhaníkem také v tamějším kostele.
47 čísel z Görbigovy hudební sbírky převzala metropolitní kapitulní knihovna. Jeho tvorba a autorství jemu připisovaných skladeb jsou ovšem plné nejasností. Dochovala se jedna mše u křižovníků (ačkoli křižovnický inventář z roku 1737/38 uvádí dvě pětihlasé mše, dvě čtyřhlasé a jednu litanii), jiná mše u sv. Víta a další v Mělníku. Autorství mělnické mše je Troldou připisováno neznámému skladateli Jiřímu Görbigovi, jehož další dvě skladby uvádí osecký inventář (1720). V Drážďanech jsou uloženy litanie skladatele jménem Gerbich, ovšem bez křestního jména.
Antonín Görbig zemřel roku 1737 ve vlastním domě v Pohořelci a je pohřben u strahovského kostela.


Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
ČSHS.

II. Ostatní
Trolda, Emilián: Kostelní archiv mělnický (Hudební revue 9, 1916, č. 79).

Jan Buďa


Datum poslední změny: 26.9.2010