Český hudební slovník osob a institucí

Jindřichová, Věra

(Žertová)
Charakteristika: Sopranistka

Datum narození/zahájení aktivity: 22.4.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.4.2006

Jindřichová, Věra (prov. Žertová), sopranistka, narozena 22. 4. 1921, Brno, zemřela 22. 4. 2006, tamtéž.
 
Po absolvování gymnázia v Brně na Augustinské (1940) studovala obor zpěv a klavír na brněnské konzervatoři ve školním roce 1940–41 a na konzervatoři v Praze od počátku školního roku 1941 do uzavření ústavu (1941). Ve studiu posléze pokračovala na Mozarteu v Salcburku (1942–45). Jejími učiteli byli Hana Pírková (soukromě v Brně 1938–40), Pavel Ludikar (1950–52), Fernando Carpi (1950–52) a Apollo Granforte (1960–62). 
Na Karlově univerzitě v Praze studovala obor hudební věda a dějiny umění (1947–49), v roce 1977 se zúčastnila školení hudební výchovy na Orff Institut Mozarteum v Salcburku.
V roce 1949 složila rekvalifikační zkoušku na Hudební a artistické ústředně, od té doby vystupuje jako koncertní pěvkyně v oboru koloraturní soprán (1949–76 HAÚ, 1976–77 Pražské kulturní středisko, 1977–82 Pragokoncert, třetí kvalifikační skupina). V letech 1970–77 byla sólistkou a hlasovým pedagogem Sboru pražských učitelek, souběžně byla zaměstnána v Městské knihovně v Praze.
Vystupovala v komponovaných hudebně recitačních pořadech s Karlem Högerem (1953), koncertovala v Sofii, Budapešti, Berlíně a v Itálii. Spolupracovala s varhaníkem Otou Čermákem, s klavíristou Iljou Hurníkem, významná byla koncertní činnost s tenoristou Járou Pospíšilem. V roce 1961 hostovala v Národním divadle jako Královna noci (Mozart: Kouzelná flétna, dirigent Jaroslav Krombholz).
Od roku 1990 je členkou výboru Společnosti přátel Itálie, kde se podílí na organizaci koncertů v Kulturním středisku Casa d’Italia. Jejím zvláštním zájmem je verdiovská pěvkyně českého původu Tereza Stolzová, o níž připravila v rukopise životopisný román a vydala článek s názvem Královna zpěvu v časopise Harmonie (10, 1995).


Literatura:

ČSHS.
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 7.3.2006