Český hudební slovník osob a institucí

Mahovsky, Alfred

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 22.4.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.4.1932

Mahovsky, Alfred, skladatel, narozen 22 .4. 1907, Brno, zemřel 17. 4. 1932, tamtéž.
 
Pocházel z hudebnické rodiny, matka (rozená Lang) byla koncertní pianistkou. Hudební studium na vídeňské hudební akademii u Franze Schmidta (1921/24). Korepetitor (1928), od roku 1929 pak kapelník německého divadla v Brně. Autor Klavírní variace a fugy (1924), 2 smyčcových kvartetů (1924 a 1930), Komorní symfonie d moll (1926), melodramu Mohrenfürst (1923) a jiné, zvláště však dvou oper: aktovka Die Sklavin (provedeno Brno 2. 4. 1929) a celovečerní Knecht Jernej (podle povídky slovinského autora Ivana Cankara, provedeno Brno 31. 5. 1932, slovinsky Lublaň 29. 9. 1932 s názvem Hlapec Jernej). Vše pouze v rukopise.


Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
LdM.
 
II. Ostatní
Drlíková, Eva: Die Brünner Deutschen und ihr Operntheater in der Epoche der 1. Tschechoslowakischen Reupublik (In: Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, editor Torsten Fuchs, Regensburg 1996, s. 127 a další).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 16.2.2006