Český hudební slovník osob a institucí

Augst, Gert

Charakteristika: Varhaník a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 14.6.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.3.2005

Augst, Gert, varhaník a hudební pedagog, narozen 14. 6. 1927, Liberec, zemřel 26. 3. 2005, Mohuč.

 

Syn bankovního úředníka Ignaze Augsta a jeho ženy Charlotty rozené Palmové. Od sedmi let navštěvoval hodiny klavíru. V devíti letech nastoupil do liberecké hudební školy, kde se jeho učiteli stali Karl Michael Komma (teorie, dějiny hudby a orchestrální praxe), Julius Langer-Appelt (klavír) a Anton Keil (varhany od roku 1943). Na místním gymnáziu si výjimečného talentu všimli také učitelé hudby Otto Felix a Hugo Wagner, kteří se rovněž podíleli na chlapcově hudební výchově. Především Karlu Michaelu Kommovi mohl být v budoucnu Gert August vděčný za podstatné podněty v jeho hudební praxi. V roce 1944 mu přišel povolávací rozkaz do Wehrmachtu. V Lehsahn (Holštýnsko) se dostal do anglického zajetí, kde začal působit v evangelickém kostele jako varhaník. Po skončení války se Augstova rodina sešla v Offenburgu (Baden), kde Gert Augst složil maturitu a angažoval se jako varhaník a komorní hráč. V letech 1947–50 studoval na Státní vysoké hudební škole ve Freiburgu (Freibugr im Breisgau). Mezi jeho vyučují patřili mimo jiné Paul Kessler, Walter Kraft, Konrad Lechner, Harald Genzmer, Franz Stemmer a Carl Winter. Svá studia ukončil zkouškami z církevní hudby a soukromého hudebního vyučování. V letech 1950–66 působil jako kantor v klášteře v Überlingenu u Bodamského jezera (Würtenbersko), kde mimo svoji kantorskou činnost organizoval místní kulturní život. Za svoji éru uvedl nespočetně varhanních a sborových koncertů. V roce 1966 byl povolán do Biskupského Institutu pro církevní hudbu v Mohuči (Hessensko). V roce 1974 se zde stal diecézním ředitelem církevní hudby a v letech 1988–90 pak ředitelem Institutu pro církevní hudbu. Do svého penzionování v roce 1991 vyučoval hru na varhany, klavír, hudební teorii a sbormistrovství, nadále provozoval varhanní koncerty a psal mnohá sborová cvičení pro praxi v církevní hudbě. Vedle těchto činností působil jako varhaník u sv. Štěpána, později u sv. Františka v Mohuči, dále také jako externí vyučující harmonie a kontrapunktu na hudebním oboru mohučské univerzity.

Na Augstovo kompoziční umění měl velký vliv jeho učitel Franz Alfons Wolpert. Po druhém Vatikánském koncilu se Gert Augst  zasloužil především o zahrnutí soudobých děl skladatelů do bohoslužby a tím také o rozmanité utváření liturgie stejně tak jako o provozování děl českých autorů.


Literatura:

I. Lexika
LdM

II. Ostatní
Mainzer Diözesan KMD G. A. aus Reichenberg wurde in den Ruhestand verabschiedet (Sudendeutsche Zeitung von 8. März 1991).

Lucie Sýkorová
Datum poslední změny: 19.1.2010